Hoşgeldiniz  

Dane Zeytine Ödenecek Destekleme Miktarı Belli Oldu

admin | 24 Ekim 2019 | Genel, Gündem, Tarım ve hayvancılık, Tüm Manşetler, Yerel Haberler A- A+

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından her yıl çiftçilere ve tarımsal üretim yapan işletmelere ödenecek desteklemelere ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Resmî Gazete’de yayımlanarak açıklandı.

2019 yılında yapılacak tarımsal desteklemelere ilişkin karar 24.10.2019 tarihli ve 30928 sayılı Resmî Gazete’de yayımlandı. Tarımsal desteklemeler ile çevreye duyarlı tarımsal üretimi yaygınlaştırmak, verimi ve kaliteyi yükseltmek, araştırma ve geliştirme projelerini desteklemek, uygulanan politikaların etkinliğini sağlamak, sektörün öncelikli problemlerinin çözümüne katkıda bulunmak, sürdürülebilirliği sağlamak ve tarımsal kayıtların güncel tutulması amaçlanıyor.

TARIMSAL (ALAN BAZLI) DESTEKLER

2019 üretim yılı Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) kayıtlarına göre tarımda kullanılan mazot ve gübre için, aşağıda belirtilen miktarda alan bazlı (alan bilgisi esas alınarak) destek ödemesi yapacak.

Ürünler Mazot

(TL/da)

Gübre

(TL/da)

Toplam Destek

(TL/da)

Buğday, Arpa, Çavdar, Yulaf, Tritikale 19 8 27
Çeltik, Kütlü Pamuk 62 4 66
Nohut, Kuru Fasulye, Mercimek 22 4 26
Patates 27 4 31
Yağlık Ayçiçeği, Soya 26 4 30
Dane Mısır 25 4 29
Kura Soğan, Kanola, Aspir, Yaş Çay, Fındık, Yem Bitkileri 17 4 21
Zeytin 15 4 19
Diğer Ürünler 15 4 19
Nadas 8 8

 

Toprak Analiz Desteği, asgari 50 dekar ve üzeri tarım arazilerinde, ilave her 50 dekara kadar bir analiz için Tarım ve Orman Bakanlığı’nca yetkilendirilmiş Toprak Analiz Laboratuvarlarına analiz başına 40 TL ödenecek.

2019 üretim yılında Çiftçi Kayıt Sistemine ve Organik Tarım Bilgi Sistemine (OTBİS) kayıtlı, organik tarım faaliyeti yapmış, geçiş süreci-2, geçiş süreci-3 ve organik statüde yer alan tarım arazilerindeki ürettiği ürüne “Ürün Sertifikası” düzenlenmiş çiftçilere birim destek miktarları aşağıdaki tabloda belirtilen rakamlar üzerinden ödeme yapılacak.

Sıra

No

Organik Tarım Desteği Sertifika Türü (TL/da)
1 1. Kategori Ürünler Ürün Sertifikası (Bireysel) 70
Ürün Sertifikası (Üretici Grubu) 35
2 2. Kategori Ürünler Ürün Sertifikası (Bireysel) 40
Ürün Sertifikası (Üretici Grubu) 20
3 3. Kategori Ürünler Ürün Sertifikası (Bireysel) 10
Ürün Sertifikası (Üretici Grubu) 5

 

İyi Tarım Uygulamaları yapan ve yetkilendirilmiş kuruluşlarca 2019 üretim yılında bireysel veya grup sertifikasyonu seçeneğine göre düzenlenmiş iyi tarım uygulamaları sertifikasına sahip olan çiftçilere, Çiftçi Kayıt Sisteminde oluşturulacak icmaller üzerinden aşağıda belirtilen birim miktarlarda destekleme ödemesi yapılacak.

İyi Tarım Uygulamaları Desteği Sertifika Türü (TL/da)
1. Kategori

Ürünler

Örtüaltı Üretim Bireysel Sertifikasyon 150
Grup Sertifikasyonu 75
Açıkta Üretim Bireysel Sertifikasyon 50
Grup Sertifikasyonu 25
2. Kategori Ürünler Bireysel Sertifikasyon 40
Grup Sertifikasyonu 20
3. Kategori Ürünler Bireysel Sertifikasyon 30
Grup Sertifikasyonu 15
4.Kategori Ürünler Bireysel, Grup Sertifikasyonu 10

 

Küçük Aile İşletmesi Desteği kapsamında dekara 100 TL destekleme ödemesi yapılacak.

Katı Organik-Organomineral Gübre Desteği kapsamında dekara 10 TL destekleme ödemesi yapılacak.

Geleneksel Zeytin Bahçelerinin Rehabilitasyonu Desteği kapsamında dekara 100 TL ödeme yapılacak.

Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modelinde göre tarım havzalarında, 2019 yılında üretilen ve satışı yapılan ürünlere Fark Ödemesi (Prim) Desteği verilecek. Ancak bu destekleme ödemeleri, her bir havza için ayrı ayrı belirlenmiş olan ürünlerle sınırlı tutulacak.

Havza Adı Türkiye Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli Kapsamında Desteklenen Ürünler
Manisa – Akhisar Arpa, Buğday, Mısır (Dane), Pamuk (Kütlü), Nohut, Yem Bitkileri, Zeytin – Zeytinyağı

 

Havza Bazlı Fark Ödemesi Desteği (kuruş/kg)
1 Yağlık Ayçiçeği 40
2 Kütlü Pamuk 80
3 Soya 60
4 Kanola 50
5 Aspir 55
6 Dane Mısır 3
7 Buğday, Arpa, Yulaf, Çavdar, Tritikale 10
8 Çeltik 10
9 Kuru Fasulye, Nohut, Mercimek 50
10 Zeytinyağı 80
11 Yaş Çay 13
12 Dane Zeytin 15

 

HAYVANCILIK DESTEKLERİ

Yem Bitkileri Desteği: Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı arazilerde; kaba yem üretmek amacıyla çok yıllık ve tek yıllık yem bitkileri ekilişi yapan çiftçilere ürünü hasat etmeleri kaydıyla aşağıda belirtilen miktarlarda ödeme yapılacak.

Yem Bitkileri Üretim Desteği TL/da/Yıl
Yonca (Sulu) 90  
Yonca (Kuru) 40  
Korunga 90  
Arpa (Yeşil Ot), Buğday (Yeşil Ot) 30  
Tek Yıllık Yem Bitkileri 60  
Silajlık Mısır (Sulu) 100  
Silajlık Mısır (Kuru) 40  
Yapay Çayır Mera 150  
Diğer Çok Yıllık Yem Bitkileri (Sulu) 90  
Diğer Çok Yıllık Yem Bitkileri (Kuru) 40  

 

Buzağı/Malak/Manda Desteği: Programlı aşıları tamamlanmış, 4 ay ve üzeri yaşta, destekleme yılında ilk doğumunu yapan ve ilkine buzağılama yaşı en fazla 810 gün olan düvelerin buzağıları ile son iki buzağılama arası süre en fazla 450 gün olan ineklerden doğan buzağı başına 350 TL ödenecek. Ancak üreme kriterleri, bu Kararın yayımlandığı tarihten sonra tohumlanan sığırlardan doğan buzağılar için uygulanacak. Ayrıca Soy Kütüğüne kayıtlı buzağılar için ilave 175 TL/baş; Bakanlıkça izin verilen yerli sperma üretim merkezlerinde Döl Kontrolü Protokolü kapsamındaki boğalardan, suni tohumlama sonucu doğan buzağılar için ilave 50 TL/baş ödeme yapılacak.

Düve Alımı Desteği: En az 1 baş, en fazla 10 baş düve (manda dahil) alımına, Bakanlıkça belirlenecek düve bedelinin % 40’ı kadar destekleme ödenecek.

Hastalıktan Ari İşletme Desteği: Sağlık sertifikasına sahip olan işletmelerde bulunan damızlık boğalar dışındaki altı aylık yaşın üzerindeki erkek hayvanlar hariç, tüm sığırlar için hayvan başına 450 TL ödeme yapılacak. Ayrıca Onaylı Süt Çiftliği Sertifikasına sahip olan işletmelerdeki ari işletme desteği alan tüm sığırlar için, ilave olarak hayvan başına 100 TL ödenecek.

Besilik Erkek Sığır Desteği: Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı, yurt içinde doğmuş ve besi süresini tamamlamış erkek sığırlarını (manda dâhil), mevzuatına uygun kesimhanelerde kestiren yetiştiricilere 200 başa kadar (200 dâhil), hayvan başına 250 TL destekleme ödenecek.

Çoban İstihdam Desteği: 100 baş ve üzeri anaç koyun keçi varlığına sahip işletmelere veya çobanlara 5.000 TL olarak ödenecek.

Damızlık Koyun-Keçi Yetiştiriciliği Desteği: Damızlık koyun-keçi yetiştiricileri birliklerine üye, hayvanları Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı yetiştiricilere, anaç koyun-keçi başına 25 TL ödenecek.

Arıcılık Desteği: Arı yetiştiriciliği yapan ve merkez birliği düzeyinde örgütlenmiş yetiştirici birlikleri ve/veya üretici birliklerine üye olan üreticilere, Bakanlık kayıt sistemine kayıtlı olma şartı ile arılı kovan başına 15 TL; Bakanlıktan üretim izni almış damızlık ana arı üreticilerine, Bakanlık kayıt sistemine kayıtlı arıcılara sattıkları damızlık ana arı başına 80 TL ödeme yapılacak.

Hastalık Tazminatı Desteği: Destek miktarı il ve ilçelerde oluşturulan yerel kıymet takdir komisyonu tarafından belirlenerek 2019-2022 yılları içinde hayvan sahiplerine ödemesi yapılacak.

Biyolojik ve/veya Biyoteknik Mücadele Desteği: Ülkemizde bitkisel üretime arız olan zararlı organizmalara karşı biyolojik ve/veya biyoteknik mücadelenin yaygınlaştırılması ile kimyasal ilaç kullanımının azaltılması ve kalıntının önlenmesi amacıyla örtüaltında ve açık alanda aşağıda belirtilen birim fiyatlarda destek ödenecek.

Sıra No Biyolojik ve Biyoteknik Mücadele Desteği TL/da
1 Örtüaltında Biyoteknik Mücadele Desteği 120
2 Örtüaltında Biyolojik Mücadele Desteği 400
Örtüaltı Paket Toplamı 520
3 Biyoteknik Mücadele Desteği 80
4 Biyolojik Mücadele Desteği 50
Açık Alanda Paket Toplamı 130

 

DİĞER TARIMSAL DESTEKLER

Yurt İçi Sertifikalı Tohum – Yurt İçi Sertifikalı Fidan/Fide ve Standart Fidan Kullanım Destekleri: 2019 üretim yılında Susam ve Yerfıstığı için tüm havzalarda, desteğe esas diğer ürünler için ise ilgili havzada desteklenen ürünlere ait sertifikalı tohum kullanan çiftçilere aşağıdaki tabloda belirtilen birim destekleme miktarlarına göre destekleme ödemesi yapılacak.

Sıra No Yurt İçi Sertifikalı Tohum Kullanım Desteği TL/da
1 Aspir, Kanola, Susam 4
2 Çavdar, Tritikale, Yulaf 6
3 Çeltik 8
4 Arpa, Buğday 8,5
6 Yerfıstığı 15
7 Yonca 30
8 Kura Fasulye, Mercimek, Nohut, Soya, Fiğ, Korunga, Yem Bezelyesi 20
9 Patates 80

 

Yurt içi sertifikalı fidan/fide ve standart fidan kullanım desteği uygulamalarında 2019 üretim yılı için aşağıdaki miktarlarda ödeme yapılacak.

Sıra No Yurt İçi Sertifikalı Fidan/Fide ve Standart Fidan

Kullanım Desteği

TL/da
Standart Sertifikalı
1 Bodur/yarı bodur meyve fidanları ile bahçe tesisi 100 400
2 Sertifikalı çilek fidesi ile bahçe tesisi 400
3 Diğer meyve fidanları (Bağ, Nar ve Muz hariç) ile bahçe tesisi 100 280

 

Çiftlik Muhasebe Veri Ağı: 2018 yılında kayıt altına alınan mevcut işletmelere, işletme başına 600 TL olarak ödenir.

Tarımsal Yayım ve Danışmanlık Desteği: Bakanlıkça yetkilendirilerek tarımsal yayım ve danışmanlık hizmeti sunan serbest tarım danışmanları ile ziraat odası ve üretici örgütlerinde istihdam edilen her bir (en fazla beş) tarım danışmanı için 46.000 TL ödenecek.

Yayımlanan Karar kapsamında yapılan tarımsal destekleme ödemeleri kamu kaynağı olduğundan, hak sahibinin hesabına aktarılmadan önce, haciz/icra, temlik ve benzeri işlemler yapılamayacak. Haksız yere yapılan destekleme ödemeleri, ödeme tarihinden itibaren 21/7/1953 tarihli ve 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen gecikme zammı oranları dikkate alınarak hesaplanan kanunî faizi ile birlikte anılan Kanun hükümlerine göre geri alınacak. Haksız ödemenin yapılmasında ödemeyi sağlayan belge veya belgeleri düzenleyen gerçek ve tüzel kişiler, geri alınacak tutarların tahsilinde müştereken sorumlu tutulacaklar. Destekleme ödemelerinden, haksız yere yararlandığı tespit edilenler ile idari hata sonucu sehven yapılan fazla ödemeyi iade etmeyenler; beş yıl süreyle hiçbir destekleme programından yararlandırılmayacaklar.

Bu Tarımsal Destekleme Kararının uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından daha sonra çıkarılacak tebliğlerle belirlenecek.

Tarımsal Desteklemelere ilişkin Kararı incelemek için linke tıklayınız:

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/10/20191024-3.pdf

GHA

 

221 Kez Görüntülendi.
Etiketler:
Yorumunuz
Konu hakkındaki görüşleriniz nelerdir?

EN SON HABERLER

KÖŞE YAZARLARI
www.gundemakhisar.com Akhisar Gündem Grup Tüm Hakları Saklıdır.
Reklamı Gizle

Reklamı Gizle